ZASAG VI Design
札萨阁藏餐厅视觉系统

CAFE PLUS VI Design
咖啡加咖啡店视觉设计

TIBETAN MINERAL WATER VI Design
藏林之泉视觉设计